چشم انداز - ماموریت - ارزشهای سازمانی

جهت ­گیری­های کلی سازمانی از سوی شرکت هلدینگ که بخشی از اسناد استراتژیک سازمان محسوب شده ، نشان دهنده جهت حرکت سازمان می باشدو از این طریق فرایند تدوین ارکان جهت ساز طرح ریزی می شود.

ابعاد بیانیه مأموریت سازمان از نگاه شرکت مادر

محصول

مسکن (انبوه‌سازی)، شهرک­سازی (از جمله آماده سازی زمین)، ساختمان (غیرمسکونی، صنعتی و ...)، خدمات فنی و مهندسی، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری

بازار

کلیه‌ مشتریان حقیقی و حقوقی متقاضی واحدها و مجتمع‌های مسکونی؛ کلیة مشتریان حقیقی و حقوقی متقاضی ابنیة غیرمسکونی و پروژه‌های ساختمانی؛ و بازارهای سرمایه‌گذاری مستقل از بخش مسکن

جغرافیا

حضور فعال در بخش مسکن استان‌ها یا شهر‌های منتخب؛ حضور موردی در بخش مسکن سایر استانها یا شهر‌های کشور؛ و حضور اقتضائی در بازار ساختمان کشور و بازار‌های پررونق و قابل رقابت خارج از کشور

  

  

 

 

 

 

کمیته رهبری و استراتژی پس از مطالعات و در نظر داشتن کلیه اسناد بالا دستی ، فضای حاکم به کسب وکار و مراحل تدوین استراتژی ، با خبرگی  افراد بیانیه های ارکان جهت ساز را از طریق  رویکردی ساختار یافته ، بشرح ذیل تعریف و تدوین نموده اند.

 

بیانیه ماموریت :

  • توسعه سهم بازار داخلی از طریق سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات باکیفیت در حوزه‌های انبوه سازی، شهرک سازی، ساخت واحد‌های تجاری، اداری، فرهنگی و تفریحی.
  • ایجاد ارزش از طریق تامین رضایت مشتریان ، سهام‌داران و ذینفعان کلیدی شرکت.
  •  بهره‌مندی از کارکنان توانمند و دانش محور به منظور بکارگیری فن‌آوری‌های کارآمد و پایدار.

 بیانیه چشم انداز:  

پیشتازی در توسعه صنعت ساختمان با حضور فعال در بازارهای مطلوب داخلی و خارجی به عنوان یک شرکت پیشرو با مزیتهای رقابتی در حوزه‌های انبوه سازی و ارائه خدمات برتر فنی مهندسی. 

  ارزش های سازمانی :

  •  ارائه محصول با کیفیت و ماندگار
  • صداقت در کار
  • شفافیت و پاسخگویی
  • خلاقیت و نوآوری