معرفی معاونان و مدیران

داداشی

سلدوزی اتحادی معانی

 مجید داداشی خالص

   معاون مالی و منابع انسانی

 محمد سلدوزی

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و املاک

فرامرز اتحادی

سرپرست معاونت فنی و اجرایی

و مدیر دفتر فنی

 محسن معانی

مشاور مدیرعامل

نمونه

شرینی نمونه سروری

   صفی الله بیگلو

مدیر فروش

 

   ابوالفضل شرینی

   مدیر فروش

            عباس احمدی

 مدیر امور پیمان و رسیدگی قراردادها

 مصطفی سروری

سرپرست واحد حقوقی

نمونه

نمونه نمونه نمونه

             

مدیر امور اداری و منابع انسانی

 

               

 

 

 حامی احمدی نژاد

مدیر طرح و توسعه

نمونه

   
       علی استاد ابراهیم وثاقی

سرپرست بازرگانی