معاونین

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

شماره ثبت :  269170   محل ثبت : تهران

سرمایه ثبت شده :

حوزه فعالیت : تهران ، پردیس، سمنان و مازندران 
نام و نام خانوادگی سمت
سطح تحصیلات / سوابق کاری
مجید داداشی خالص معاون مالی و منابع انسانی کارشناسی ارشد/15 سال
امیر یزدانپرست
معاون سرمایه گذاری و املاک
کارشناسی/22 سال
مسعود مشایخی معاون فنی و اجرایی کارشناسی ارشد /19 سال