برنامه استراتژیک شرکت

امروزه موسسات و بنگاه های اقتصادی استمرار حیات خود را مدیون وجود استراتژی های مدون و انعطاف پذیر می دانند تا علاوه بر شناخت جامع از محیط پیرامون در کسب و کار و نحوه مراجعه به آن، خلاقیت و نوآوری را در فائق آمدن بر بازار بدست آورند. لذا شرکت پس از تدوین آغاز برنامه استراتژی، پایش آن را در دستور کار قرار داده و پروژه های لازم را در این خصوص تعریف نمود.

* ماموریت:

1- توسعه سهم بازار داخلی از طریق سرمایهگذاری و ارائه خدمات باکیفیت در حوزههای انبوه سازی، شهرک سازی، ساخت واحدهای مسکونی ، تجاری، اداری، فرهنگی و تفریحی.

2- ایجاد ارزش از طریق تامین رضایت مشتریان ، سهامداران و ذینفعان کلیدی شرکت.

3- بهرهمندی از کارکنان توانمند و دانش محور به منظور بکارگیری فنآوریهای کارآمد و پایدار 

 

* چشم انداز:

پیشتازی در توسعه صنعت ساختمان با حضور فعال در بازارهای مطلوب داخلی و خارجی به عنوان یک شرکت پیشرو در حوزههای انبوه سازی و ارائه خدمات برتر فنی و مهندسی 

 

 

 * اهداف کلان:

1- افزایش سهم بازار و فروش

2- توسعه و افزایش درآمد

3- رهبری هزینه و قیمت تمام شده محصولات

4- تحقق بودجه و تامین انتظارات ذینفعان

 

* برنامه های استراتژیک شرکت :

        الف برنامه های استراتژیک حوزه تولید :

 •          تغییر سبد پروژه های شرکت و افزایش سهم بازارهای خارج از پردیس
 •          افزایش سالانه سطح در دست ساخت
 •          صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق حضور در بازارهای خارجی
 •          توسعه بکارگیری روشهای ساخت صنعتی و جایگزینی آن با روشهای سنتی ساخت و ساز
 •          توسعه فعالیتهای شرکت در قالب انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشارکتی

ب برنامه های استراتژیک حوزه بازاریابی و فروش :

 •          مطالعه مستمر بازار و ارزیابی نیاز مشتریان جهت تعریف پروژه های جدید
 •          ارتباط مستمر با مشتریان پس از فروش، جهت ارزیابی رضایتمندی آنان از کیفیت محصول
 •          بهره گیری از روشهای نوین در اطلاع رسانی و معرفی پروژه ها
 •          اصلاح ساختار قراردادهای پیش فروش و فروش محصول با رعایت کامل حقوق مشتریان
 •          جایگزینی مدلهای جدید فروش و خدمات پس از فروش
 •          کسب سهم قابل توجه در تولید مسکن اجتماعی با توجه به رسالت شرکت
 •          ایجاد تنوع لازم در عرضه محصولات
 •          فروش الکترونیکی واحدها

                    ج برنامه های استراتژیک حوزه مالی و سرمایه گذاری :

 •          ایجاد انعطاف در ساختار سرمایه در گردش شرکت و مدیریت صحیح و بهینه وجوه نقد در انجام تعهدات جاری
 •          مشارکت در تولیدات دارای ارزش افزوده بالا ، اجرای طرح های توسعه ای به واسطه بهره مندی از منابع مالی ارزانتر  و بودجه بندی سرمایه ای انعطاف پذیر
 •          تامین سود مورد نظر و تقسیم آن با لحاظ نمودن انتظارات سهامداران
 •          استقرار نظام مدیریت بهای تمام شده پروژه ، دارائی ها ، ارتباط با سرمایه گذاران و سهامداران ، وجوه نقد و کنترل های داخلی
 •          تهیه و تنظیم نسبت بدهی به سرمایه  ، لحاظ نمودن نظرات سهامداران و تامین کنندگان و مدیریت تاثیرات ناشی از تصمیمات عملیاتی بر ساختار سرمایه

                    د برنامه های استراتژیک حوزه منابع انسانی

 •          اصلاح ساختار تشکیلاتی با استقرار رویکرد پروژه محوری
 •          اصلاح آیین نامه استخدامی شرکت با محوریت تعریف پست های ثابت و موقت، تدوین فرآیند جذب، ارتقاء و بازنشستگی همکاران
 •          ایجاد بستر مناسب جهت جذب نخبگان و حفظ نیروهای کارآمد
 •          برنامه ریزی جهت تدوین و پیاده سازی نظام جانشین پروری
 •          برنامه ریزی جهت استقرار نظام آموزش پویا