آگهی فراخوان پیمانکاران

آگهی فراخوان پیمانکاران

آگهی فراخوان پیمانکاران
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی عام) در نظر دارد ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از پروژه های تحت اختیار خود را به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت( دارای مجوز از پلیس پیشگیری ناجا) و برخوردار از توانمندی مالی واگذار نماید

 

۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۳۷