پروژه های عمرانی درحال بهره برداری

آماده سازی بوستان جوانمردان منطقه 22 تهران

آماده سازی سایت پارک علم و فن آوری پردیس

آماده سازی و بهسازی مسیل رودخانه کن

خط انتقال آب سد لتیان به شهر جدید پردیس

قطعه چهارم آزادراه تهران-پردیس