پروژه های ساختمانی درحال بهره برداری

دبستان دخترانه نرگس پردیس

دبستان دخترانه نرگس پردیس

ساختمان اداری پردیس

ساختمان اداری پردیس

مجتمع تجاری امید پردیس

مجتمع تجاری امید پردیس

مجتمع تجاری ویونا پردیس

مجتمع تجاری ویونا پردیس

مجتمع مسکونی زنبق پردیس

مجتمع مسکونی زنبق پردیس

مجتمع مسکونی سنبل پردیس

مجتمع مسکونی سنبل پردیس

مجتمع مسکونی شقایق 1 سمنان

مجتمع مسکونی شقایق 1 سمنان

مجتمع مسکونی شقایق پردیس

مجتمع مسکونی شقایق پردیس

مجتمع مسکونی شقایق سمنان

مجتمع مسکونی شقایق سمنان

مجتمع مسکونی گلایل پردیس

مجتمع مسکونی گلایل پردیس

مجتمع مسکونی لادن سمنان

مجتمع مسکونی لادن سمنان

مجتمع مسکونی مریم پردیس

مجتمع مسکونی مریم پردیس

مجتمع مسکونی میخک پردیس

مجتمع مسکونی میخک پردیس

مجتمع مسکونی مینا پردیس

مجتمع مسکونی مینا پردیس

مجتمع مسکونی نرگس پردیس

مجتمع مسکونی نرگس پردیس

مجتمع مسکونی نسترن پردیس

مجتمع مسکونی نسترن پردیس

مجتمع مسکونی نیلوفر 2 پردیس

مجتمع مسکونی نیلوفر 2 پردیس

مجتمع مسکونی نیلوفر سمنان

مجتمع مسکونی نیلوفر سمنان

مجتمع مسکونی یاسمن پردیس

مجتمع مسکونی یاسمن پردیس

مجتمع مسکونی-تجاری پارک سمنان

مجتمع مسکونی-تجاری پارک سمنان

مجتمع های مسکونی 2621 واحدی مسکن مهر ملکی پردیس

مجتمع های مسکونی 2621 واحدی مسکن مهر ملکی پردیس

مسجد امیرالمومنین پردیس

مسجد امیرالمومنین پردیس

مسجد صاحب الزمان پردیس

مسجد صاحب الزمان پردیس

هنرستان فنی و حرفه ای فاز 3 پردیس

هنرستان فنی و حرفه ای فاز 3 پردیس